Dobrodošli na spletni strani Društva za pomoč osebam z motnjami v razvoju
"NAMESTO PIKE VEJICA"

»Namesto pike, vejica« je društvo, ki je združilo starše, sorodnike in prijatelje otrok, ki imajo najrazličnejše težave v razvoju, predvsem v gibanju.

Naši otroci v svojem razvoju poleg sprejetosti, ljubezni, razumevanja in topline, ki jim jo lahko nudi družina, potrebujejo še veliko več … zdravnike, logopede, strokovnjake s specialno-pedagoškega in defektološkega področja, nevrofizioterapevte, specialno opremo, pripomočke ... Vsi ti strokovnjaki z različnim specialnim znanjem, s poznavanjem pristopov in metod ter razvijanjem lastnega znanja botrujejo tudi napredku in sposobnostim naših otrok. Hkrati so opora in učitelji tudi nam, staršem, ki lahko te metode in pristope utrjujemo v vsakdanjem stiku z otroki. Razvoj in napredek naših otrok je pri vsakem posebej svojevrstna zgodba, svojevrsten korak, svojevrsten ritem, svojevrstna hitrost. Vsak napredek, pa čeprav še tako majhen, je dragocen.

thera2 Odločili smo se, da pri napredovanju svojih otrok nikoli ne bomo postavili »pike«, vedno samo »vejico«. Le tako bomo lahko nizali napredke v nedogled. Svoje delovanje gradimo na trdih temeljih, na strokovnosti nevrofizioterapevtke, ki je v slovenskem prostoru nenehno korak pred drugimi. Jožica Potrč razvija sebe in svoje znanje že 28 let, z novimi, v svetu preizkušenimi metodami, omogoča napredek našim otrokom in nam, pri tem se ji je pridružila še mlajša nevrofizioterapevtka Petra Timošenko.

thera1 Običajno izjemen strokovnjak, podpora države, finančna konstrukcija zdravstvenega sistema in zavzeti starši niso dovolj, zato smo združili moči, znanje, izkušnje, motivacijo, prosti čas, voljo. Kot društvo smo stopili na pot, ki bo našim otrokom, majhnim, velikim ali že skoraj odraslim zagotovila naslednjo »vejico« v njihovi razvojni poti.

S skupnimi močmi nabiramo denarna sredstva na različne načine, da lahko svojim otrokom nudimo kakovostno fizioterapevtsko obravnavo, kar je tudi glavni namen društva. Večini otrok doslej je društvo pomagalo pokriti del therasuit terapij, ostalih terapij in nabavo pripomočkov za otroke.

Spletno stran izdelal Tim Kos in oblikovala Anjuška Ivanušič.