error_reporting(0); Manj svečk za manj grobov – Društvo Namesto pike vejica

Manj svečk za manj grobov

Društvo Namesto pike vejica že 6 let sodeluje v vseslovenskem projektu Manj svečk za manj grobov (MSMG) Fundacije Svečka na področju Maribora in Murske Sobote.

Ekološko-humanitarni projekt MSMG se je od leta 2009 do danes razširil že v 24 slovenskih občin, ki želi na eni strani zmanjšati pretirano okraševanje grobov ob 1. novembru, na drugi strani pa zbrati sredstva za nakup opreme, ki rešuje življenja.

Tako je bilo v preteklih letih zbranih prek 300.000 € sredstev, ki smo jih namenili za nakup številnih defibrilatorjev, inkubatorjev za nedonošene otroke, UZ naprave za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, antidekubitusnih blazin za nepokretne bolnike, aspiratorjev in reševalni stol goseničar. Sredstva smo namenili tudi za raziskave rakavih obolenj, financirali smo nakup profesionalnih nosil za Gorsko reševalno službo, nakup vozila za uporabnike varstveno-delovnega centra in podprli še mnogo drugih projektov.

V projektu sodeluje več kot 140 lokalnih organizacij ter prek 500 prostovoljcev, ki so v dneh okrog 1. novembra s stojnicami prisotni na pokopališčih v sodelujočih občinah in krajih, kjer obiskovalci  v zameno za svoj prispevek prejmejo ekološko izdelano zastavico, ki jo pustijo na grobu svojih najdražjih. Svečke na grobu so močan simbol spomina na naše najdražje in z akcijo ne želimo rušiti tradicije. Tega spomina pa ne smemo okrniti s pretiravanjem. Svoje pokojne nosimo v mislih in srcih vsak dan, s sodelovanjem v akciji Manj svečk za manj grobov pa naredimo še nekaj dobrega za tiste, ki nas najbolj potrebujejo.

Dobrodelno društvo Fundacija Svečka vsa zbrana sredstva v celoti prenese prejemnikom, ki so v naprej znani in delujejo v lokalnem okolju, kjer so bila sredstva zbrana (bolnišnice, varstveno delovni centri, reševalne postaje, domovi starejših občanov, društva in drugi). Delujemo pod sloganom: »Pomagajmo tistim, ki še živijo, če nismo mogli vsem, ki se jih te dni spominjamo.« 

V preteklem letu je društvo Namesto pike vejica zbralo rekorden znesek, ki je bil v celoti namenjen nevrofizioterapevtskim obravnavam otrok s posebnimi potrebami.

Objave v medijih o projektu Manj svečk za manj grobov in društvu Namesto pike vejica: