POSLANSTVO

POSLANSTVO

Poslanstvo društva Namesto pike vejica je vsem otrokom, ki so člani društva, omogočiti napredek. Društvo je bilo ustanovljeno predvsem z namenom izboljšati zdravstveno stanje oseb z motnjami v razvoju. Društvo svoje poslanstvo uresničuje z naslednjimi dejavnostmi in cilji.

  • Neposredna pomoč osebam z motnjami v razvoju pri njihovem razvoju.
  • Neposredna pomoč osebam z motnjami v razvoju pri njihovem šolanju in usposabljanju (vključitev v vrtec, zavode…).
  • Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami pri organizaciji in skupnem iskanju pomoči osebam z motnjami v razvoju in njihovim družinam.
  • Organiziranje in izvedba terapevtskih kolonij.
  • Pomoč staršem oseb z motnjami v razvoju.
  • Sodelovanje z ustreznimi občinskimi in državnimi organi in zavodi, ki se direktno ukvarjajo z reševanjem vprašanj oseb z motnjami v razvoju.
  • Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi društvi in strokovnjaki.
  • Organiziranje različnih projektov in prireditev za pridobivanje in zbiranje finančnih sredstev za uresničevanje nalog društva.

Za naše otroke je vsak najmanjši napredek izjemnega pomena, zato smo se odločili, da pri napredovanju otrok nikoli ne bomo naredili “pike”, ampak vedno samo “vejico”. Uresničevanje našega poslanstva tako izvira že iz imena društva – Namesto pike vejica.

 

Pomakni se na vrh